Več vidikov trajnosti

Številni kazalci potrjujejo, da so stanovanja v lasti kooperativ eksemplarični primer skladnosti z zahtevami trajnostnega razvoja. Na primer, v Švici v stanovanjskih kooperativah posameznik zaseda v povprečju 31 kvadratnih metrov bivanjskega prostora, povprečje pri ostalih stanovanjih pa je 44 kvadratnih metrov. To je v glavnem posledica, da kooperative same poskrbijo, da v primeru zmanjšanja števila članov v družini (otroci odrastejo in se odselijo), le tej ponudijo manjše primernejše stanovanje in souporaba skupnih prostorov (sobe za goste, skupni prostor za srečanja, pralnice….). Drug kazalec naravnanosti trajnostnemu razvoju in ekološkemu ravnanju je postavitev sončnih kolektorjev. Podatek iz Züricha je zgovoren -60% vseh kolektorjev v mestu je na objektih stanovanjskih kooperativ.

Kooperative spodbujajo sodobno razumevanje mobilnosti in skrbijo, da je čim več oblik javnega prevoza dostopnega v bližini njihovih objektov.  Najpogosteje so njihovi objekti v urbanih okoljih, gosto poseljenih , z dobrimi transportnimi povezavami, urejeno infrasturkturo za kolesa in pešce. Posledično imajo v povprečju stanovalci v kooperativnih objektih manj avtomobilov od siceršnjega povprečja.

Stopnja obnavljanja stanovanj je bistveno višja v kooperativnih stanovanjih kot stanovanjih, ki so v lasti drugih lastnikov, tudi lastniških stanovanj. To pomeni, da so njihova stanovanja energetsko učinkovitejša in da preprosto kooperative bolje skrbijo za svoj fond stanovanj kot zasebni lastniki. Ko gre za zahtevnejša in trajnejša obnovitvena dela, kooperative investirajo dolgoročno in prebivalcem uredijo ugodna nadomestna stanovanja.

Ugodne in dolgoročno stabilne najemne so prav tako eden od vidikov trajnostnega razvoja. Temelječa na pokrivanju stroškov je najemnina v kooperativnih stanovanjih sorazmerno ugodnejša in skozi čas pomembno prispeva manjšim nihanjem na trgu nepremičnin. Zato v Švici javne stroške  promocije tovrstnih stanovanj, razumejo kot  investicijo v trajnostne rešitve.

 

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright