Načela stanovanjskih kooperativ

V naši partnerski stanovanjski kooperativi Choda se držijo treh temeljnih načel:

  1. zagotavljati stroškovno ugodna stanovanja;
  2. zagotavljati visoko kvaliteto bivanja tako v stanovanjih kot v skupnih prostorih in okolici;
  3. trošiti čim manj energije iz neobnovljivih virov, tako  fazi gradnje, kot v času uporabe stavbe.

Pod visoko kvaliteto bivanja razumejo tudi socialno raznolikost stanovalcev, kar spodbuja tudi država skozi stanovanjsko politiko. V sami Codhi pa si prizadevajo dosegati raznolikost stanovalcev tudi po drugih kriterijih. Zato v njihovih stavbah stanovalci pripadajo zelo različnim generacijam, družine se statusno razlikujejo (samohranilke, poročeni, izven zakonske zveze), stanovanja so namenjena tudi samskim ljudem, kakor seveda tudi družinam s številnimi otroki, itd. Raznolikost ljudi v posameznih bivanjskih okoljih pomembno prispeva k skladnemu družbenemu življenju, ki si ga vsi želimo tudi v širših skupnostih.

Spodbujanje socialnega življenja je sprejeto načelo številnih kooperativ. V zgradbah Chode so določena pravila prav obratna, kot smo jih vajeni v običajnih blokovskih naseljih, kjer se je pogosto bolje zadržati, če si si zaželel stikov s sosedi. Pri stanovalcih v zgradbah Codhe velja: »Imeti svoj mir ni moja glavna skrb. Če si želiš stikov, si dobrodošel.«

 

1 komentar

  1. Janez Bertoncelj

    Ned 04th nov 2012 at 19:07

    Zelo podpiram, se pa, kot že malo starejši še dobro spomnim, da je v začetku 60 let nekaj podobnega še obstajalo tudi pri nas, potem pa je prišel prvi val odkupov najemniških stanovanj.

    Odgovori

Komentiraj

Cancel comment reply

Copyright