Podpora kooperativam iz javnih sredstev

Zemljišče pod ugodnimi pogoji

Kooperative za izgradnjo neprofitnih stanovanj zemljišče običajno  dobijo v ugoden najem za 100 let. Za to skrbi posebna kantonalna fundacija FPLC (Fondation pour la promotion du longment bon marche et d’habitat cooperatif), ki je bila ustanovljena v prvi polovici devetdesetih. Kanton jo financira, da v njegovem imenu zagotavlja zemljišča za gradnjo neprofitnih stanovanj. Zemljišča pridobiva za zamenjavo namembnosti, odkupom ali pa razlastitvijo, če se za odkup ne morejo dogovoriti.

Garancija za 15% hipoteke oz. koliko bi bilo treba do 95%

5% vrednosti naložbe zberejo kooperative iz lastne udeležbe bodočih stanovalcev. Ker banke (tudi Alternativna banka) dajejo hipotekarne kredite do največ 80% vrednosti objektov. Ker pa kooperativam država priskoči na pomoč z garancijami za razliko, ki je običajno 15% vrednosti objekta, dobijo od bank vseh 95% potrebnih investicijskih sredstev.

Začetni kredit

Ker se hipotekarni kredit lahko začne črpati šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja, država v tem vmesnem času kooperative kreditira za financiranje priprave projekta, kot so plačilo arhitekta, inžinirjev projekta …., skratka vseh del do pridobitve gradbenega dovoljenja. Ta sredstva kooperativa vrne po temj ko se sprostijo sredstva hipotekarnega kredita.

Stanovanjske subvencije

Kot pri nas tudi v Ženevi obstajajo dve vrsti subvencij in sicer, objektne subvencije (pavšal na vse upravičence do subvencij v eni zgradbi) in subjektne subvencije (individualno, glede na prihodke vsakega upravičenca). Kooperativa se lahko odloči le za eno obliko subvencije. Codha se običajno odloči za subjektno, le v primeru gradnje študentskih domov se odločijo za objektno, ker so študenti po prihodkih bolj kot ne izenačeni in vsi upravičeni do subvencije.

Z zakonom je določeno, da subvencija ne sme presegati polovice najemnine. Do stanovanjske subvencije so upravičeni vsi, katerih prihodki ne presegajo 75% zakonsko določene višine. Ta je danes približno 100.000 evrov na družino (potem se še upošteva število otrok itd). Ker je stanovanjska problematika v Ženevi zelo pereča, je mogoče dobiti subvencijo tudi v stanovanju z tržno najemnino. Vendar samo do višine, ki bi veljala za neprofitno najemnino, upoštevana pa je tudi prostorska omejitev, ki velja za neprofitna stanovanja.


 

 

 

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright