Neprofitna stanovanja v Ženevi

V Ženevi uporabljajo izraz »poceni stanovanja«. To je skupno ime za socialna stanovanja in stanovanja z neprofitnimi najemninami. Socialna stanovanja v glavnem gradijo skladi v državni lasti, lahko pa tudi kooperative in zasebniki, vendar tudi pod enakimi pogoji oddajanja stanovanj. V primerjavi z neprofitnimi tovrstne investicije prejemajo 20 % subvencijo. To pomeni, da so za vsaj 20% cenejša od običajnih neprofitnih stanovanj.

Neprofitna najemnina mora realno pokrivati vse stroške stanovanja (vzdrževanje, upravljanje, amortizacijo, stroške financiranja).

Kdo lahko stanuje v neprofitnih stanovanjih?

V neprofitnih stanovanjih, ki so zgrajena ali obnovljena z državno pomočjo lahko stanujejo le prebivalci, ki so upravičeni do stanovanjske subvencije, kar pomeni, katerih prihodki ne presegajo 75% zakonsko določene višine. V stanovanjih participatornih stanovanjskih kooperativ, pa lahko stanuje tudi 40% stanovalcev, ki presegajo ta limit. Do leta 2009 je to veljalo brez omejitev, takrat pa je bila sprejeta zakonska omejitev in sicer v smislu, da letna neprofitna najemnina stanovanja ne sme presegati 12 % njihovih letnih prihodkov (odvisno tudi od števila otrok…). Torej, če je letna najemnina 20.000 evrov, kar je 12% od 166.000, njihov letni prihodek ne sme presegati 166.000 evrov.

Omejitev števila prostorov

Velikost stanovanj je omejena, glede na število oseb, ki tam bivajo. Število sob je omejeno na eno več kot je stanovalcev. To pomeni, da če gre za samsko osebo ima na voljo tri prostore skupaj s kuhinjo, če sta dva ima ta na voljo štiri prostore itd. Kot ena soba se šteje prostor, ki ne presega 25 kvadratnih  metrov, če je večji, kar je današnjih gradnjah pogosto (združena kuhinja in dnevna soba) se šteje za dva prostora. Kot rečeno kuhinja se šteje kot eden od prostorov, ki so vključeni v ta normativ.

Odstopanja glede zasedenosti prostora nastanejo, ko se kdo iz družine izseli. Takrat se tolerira tudi en prostor več. Če pa se jih izseli več, pa preostalim stanovalcem poiščejo manjše stanovanje.

 

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright