Lastništvo, najemnine in nadzor

Lastništvo stavbe in stanovanj

Lastnik objekta je kooperativa. Če se kaj zaplete pri odplačevanju kredita ali če kooperativa propade iz kakršnihkoli razlogov, lastnik objekta postane banka upnica, zemljišče pa je tako in tako v lasti kantona. V statutu kooperative Choda imajo predviden tudi prenos lastništva v primeru, da je hipoteka poplačana, kooperativa pa bi preneha obstajati. Lastništvo se prenese na drugo kooperativo, ki ima najbolj sorodni program Chodi. Tak princip je tudi nasploh najbolj običajen pri vseh kooperativah. V Chodi pa poudarjajo, da je takšna situacija malo verjetna, saj ko se bo 30 letih poplačala prva hipoteka, bo treba vzeti že novo za potrebno obnovo objekta. Zato je tudi ni veliko možnosti, da bi se najemnina po 30 letih znižala za več kot 20%.

Neplačevanje najemnin

V primeru, ko kakšen stanovalec ne plačuje najemnine, ga je mogoče tudi izseliti, vendar se to ne dogaja, saj vedno prej najdejo rešitev. Če iz različnih razlogov (izguba dohodka) ne more plačevati najemnine, slej ko prej začne prejemati socialno pomoč, od katere že socialna služba nakaže Chodi znesek za najemnino.

Vedeti je treba, da v izhodišču socialno problematični ljudje ne vstopajo v kooperative. Že sposobnost participriati soudeležbo (cca 25.000 chf)  pomeni, da morajo biti sorazmerno dobro finančno situirani, svojevrstno selekcijo pa se naredi tudi ob izboru kandidatov za stanovalce.

Nadzor stanovanjskih kooperativ

  • Svoje poslovanje kooperative preverjajo z zunanjo revizijo;
  • poslovanje nadzira članstvo;
  • država nadzira vsa javna sredstva v kooperativah (subjektivne subvencije, zemljišča v najemu, kredit in garancije za hipoteko, okoljske subvencije, ki dosegajo okoli 3% vrednosti zgradb);
  • država ima posebno agencijo v okviru Oddelka za stanovanja pri Ministrstvu za gradbeništvo in informacijsko tehnologijo (Département de construction et technologie de l’information), ki nadzira kooperative vključno s stroški sekretariata.

 

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright