Kako do kooperativnega neprofitnega stanovanja?

Stanovanjska kooperativa pripravi osnutek projekta s katerim kandidira za določeno zemljišče po ugodnih pogojih (sprejemljiva najemnina za 100 let) pri kantonalni fundaciji, ki skrbi za gradbene parcele stanovanj pod ugodnimi pogoji – FPLC. Če gre za zemljišče na katerem že stoji objekt, ki ga je treba celovito renovirati, mora ta objekt kooperativa odkupiti.

Pridobitev ugodnega zemljišča

Pogoj, da so sploh lahko kandidirali za ugodno zemljišče, je, da bo v objektu živelo vsaj 60% ljudi, ki so upravičeni do stanovanjske subvencije. To ni težko zagotoviti, saj je prag za pridobitev stanovanjske subvencije precej visok in notri sodi skorja celotni srednji razred oz. do 120.000 chf družinskega prihodka letno. Čeprav so v Švici plače zelo visoke in npr. učitelj z zaposlitvijo za polni delovni čas mimogrede doseže 80.000 chf letno, le v redko kateri, posebej družini z otroki, oba starša delata polni delovni čas.

V osnutku projekta so že predstavljeni tudi ostali kriteriji po katerih bodo zbirali stanovalce med svojimi člani. Ti kriteriji so zasnovani tako, da zagotavljajo državno politiko pri vzpostavljanju socialno mešanih naselji kakor tudi generacijsko, statusno in drugovrstno raznolikost prebivalcev v objektih, kar je načelo same kooperative Choda. Torej, število stanovalcev po posameznih skupinah je v naprej določeno, znotraj teh skupin pa imajo prednost tisti, ki so dlje časa člani kooperative. Bodoči stanovalci so tako definirani in zdaj aktivno stopijo v izvedbo projekta.

Financiranje kooperativnih neprofitnih stanovanj

Po odobritvi projekta s strani FCPL, nastopi tehnična priprava projekta in pridobitev kantonalnega kredita za financiranje te faze, dokler se ne pridobi hipotekarnega kredita. Arhitekti in inženirji pripravijo projekt po načelih in navodilih kooperative (standardi, ki jih mora izpolnjevati, predvsem ekološki) in jih uskladijo z željami bodočih stanovalcev. Zaradi vseh visokih standardov, ki jih Codha želi upoštevati v svojih objektih in so bili potrjeni s strani članstva, v tej fazi niti ni veliko prostora za želje posameznikov.

Ko je projekt enkrat znotraj kooperative potrjen, se naredi natančnejša kalkulacija, bodoči stanovalci vplačajo 5% vrednost projekta (po zakonu je ta delež lahko do 10%, v Chodi si prizadevajo ostati pri 5%) nato pa se izvede razpis za pridobitev hipotekarnega kredita po čim bolj ugodnih pogojih. V začetku je bila alternativna banka tista, ki je v glavnem nudila tovrstne kredite, danes pa je to običajen posel tudi za vse povsem navadne komercialne banke. Hipotekarni kredit se običajno dobi za dobo 30 let, zavarovan pa je s hipoteko in del z državnim jamstvom.

Kooperative niso zavezane k javnim razpisom, zato izberejo na podlagi razpisa, k  kateremu kooperativa povabi partnerje, ki jim najbolj zaupa.

 

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright