Stanovanjske kooperative po Evropi

Raziskovalni dokumentacijski sektor v Državnem zboru RS je v juniju 2011 pripravil primerjalni pregled položaja stanovanjskih kooperativ v petih evropskih državah (Češka, Italija, Nemčija, Švedska in Združeno kraljestvo). Pregled generalno potrjuje, da so kooperative močan akter pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj.

Stanovanjske kooperative po Evropi – raziskovalna naloga DZ RS (pdf, 180 KB)

Raziskava med zaključki navaja:

- Stanovanjske zadruge imajo v vseh prikazanih ureditvah dolgo tradicijo, njihov pomen je velik tudi v sedanjem času in so pomemben podporni steber zagotavljanja cenejših stanovanj.

- Obstajajo tudi različne finančne institucije oz. skladi,ki so lahko v lasti stanovanjskih zadrug ali pa popolnoma samostojni.

- Težišče stanovanjske politike se je premaknilo iz spodbujanja gradnje stanovanj k spodbujanju posameznikov oziroma določenih socialnih skupin.

- Stanovanjsko zadružništvo večinoma ni del socialne stanovanjske politike, tako da praviloma ni predmet posebnega spodbujanja s strani države ampak bistveno bolj lokalnih skupnosti.

- Stanovanjske zadruge zagotavljajo ponudbo neprofitnih stanovanj in so v tem smislu v pomoč državi, ki ponekod v ta namen zagotavlja tudi določena finančna sredstva.

- Zadružno lastništvo načeloma zagotavlja cenejša najemniška ali lastniška stanovanja oziroma ugodnejše pogoje najema kreditov, kot veljajo za tržni sektor.

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright