Cilji projekta

Cilji projekta

Cilj projekta je ponuditi prebivalcem Slovenje za slovenske razmere nov, alternativni način pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Te vrste stanovanj so do zdaj ponujali le država in občine, mi pa želimo spodbuditi gradnjo takšnih stanovanj skozi stanovanjske kooperative, kot neprofitne nevladne organizacije. V sodelovanju z ženevsko kooperativo Codha bomo v Sloveniji uveljavljali model stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru. Z uspešno izvedbo bomo omogočil mnogim rešiti stanovanjski problem na za njih ugodnejši način, kot jim ga trenutno ponuja trg najemnih stanovanj.

Pričakovani rezultati

Uporabniki projekta bodo dobili celovito informacijo o ustanovitvi in možnostih delovanja stanovanjske kooperative v Sloveniji, predstavljali jim bomo švicarske izkušnje na tem področju, čimprej pa bomo poskušali odpraviti tudi nekatere sistemske pomanjkljivosti za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj za člane kooperativ.

Iskalci stanovanj bodo s tem dobili uporabno alternativo pridobitvi lastniškega stanovanja, najema neprofitnega stanovanja iz skromnega fonda občinskih neprofitnih stanovanj ali najema stanovanja po tržnih najemninah.

Občine in država bodo pridobile partnerje pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj. V prvem letu načrtujemo vsaj eno kooperativo, ki bo začela s projektom izgradnje ali pridobitve stanovanjskega objekta.

Projekt bo zagotovil prepoznavnost ideje in svojevrstno referenco naši ekipi, tako da bomo v prihodnje lahko zagotovili druge vire financiranja za delovanje strokovne službe na tem področju. Ta bo najverjetneje organizirana kot sekretariat bodočega društva po vzoru ženevske asociacije GRAAL, ki je delovala v osemdesetih in začetku devetdesetih prejšnjega stoletja.

 

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright