O PROJEKTU

S projektom Stanovanjske kooperative po švicarskem vzoru podajamo na področje zagotavljanja neprofitnih stanovanj v Sloveniji. To nam omogočajo sredstva iz sklada za NVO in male projekte v okviru Švicarskega prispevka k razširjeni EU  t.i. Švicarski prispevek.

V Slovenijo želimo prenesti model, ki bo omogočil mnogim, da rešijo svoj stanovanjski problem na za njih ugodnejši način, kot jim ga trenutno ponuja trg najemnih stanovanj. Združeni v kooperativo si bodo bodoči najemniki z minimalnim kapitalskim vložkom v obliki depozita (soudeležba) zagotovili pravico do stanovanja z neprofitno najemnino in pravico do soodločanja pri njegovi izgradnji, vzdrževanju in socialnem življenju v stanovanjski zgradbi, ki je v lasti kooperative.

Projekt promocije stanovanjskih kooperativ in prenos švicarske dobre prakse in izkušenj v Slovenijo je konkreten prispevek k zagotavljanju kakovosti življenja občanov in spodbujanja socialne kohezije. Imeti stanovanje je ne le ustavna pravica posameznika ampak osnova človekove blaginje, čemur v Sloveniji in EU težimo. Projekt predpostavlja trajnejše partnerstvo z ženevsko neprofitno organizacijo kooperativo Codha.

Izvedba projekta temelji na dejavnostih, ki so bile v razpisu opredeljene kot upravičene:

  • Vodja projekta se bo  usposabljal na sedežu partnerske organizacije. Večina naših aktivnosti bo usmerjena v izobraževanje in ozaveščanje (vzgoja) vseh deležnikov (glej ciljne javnosti);
  • izvedli bomo dve javni tribuni, ki bosta imeli vse elemente ozaveščevalnega dogodka, na katerih bodo sodelovali tudi švicarski partnerji, kar bo naše sodelovanje še okrepilo;
  • bistvo projekta je razvoj programa izgradnje neprofitnih stanovanj s pomočjo kooperativ, ki bodo ponujale storitev najema stanovanj in participacije v skupnosti kooperantov;
  • gre za prenos izmenjave dobre prakse skozi dvostransko sodelovanje;
  • soočili se bomo s sistemskimi problemi in zanje pristojnim ponudili sistemske rešitve in se z načrtovanim komunikacijskim pristopom tudi sicer zanje zavzeli;
  • izgradili bomo platformo za ustanavljanje stanovanjskih kooperativ, ki jih trajni dialog in soodločanje pri upravljanju ključno opredeljujeta. Trajni dialog pa bo stalnica tudi našega dela in prihodnosti društva, ki bo delo projekta nadaljevalo;
  • kot neposredne akcije razumemo številne aktivnosti predvidene v projektu: vzpostavitev spletnega mesta, spletna raziskava interesa za življenje v stanovanjih v lasti kooperativ, javni tribuni, osebno predstavljanje modela med deležniki, pobude za spremembe normativne ureditve področja, začetek delovanja ene kooperative,…;

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright