Novice

Javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«

Datum: 13. 10 2011

Zavod Tovarna bo organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni bosta 24. 10. 2011 v Novem mestu, z začetkom ob 17.00, v Hiši kulinarike in turizma (bivše Gostišče) na Glavnem trgu ter v Ljubljani, 25.10.2011, z začetkom ob 18.00, v bivši tovarni ROG (Trubarjeva 72 – dvorana socialnega centra). Projekt Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru oz. njihove dejavnosti zagotavljanja neprofitnih kooperativnih najemnih stanovanji je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt prehaja od proučevanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi in njihove skladnosti s slovenskim pravnim redom oz. sistemskim okvirjem, k predstavljanju modela širši javnosti.

Udeležencem bo predstavnik naše partnerske ženevske kooperative Codha Guillaume Käser predstavil poslanstvo, začetke, aktualno delovanje njegove organizacije in vpetost stanovanjskih kooperativ v ženevsko stanovanjsko politiko. Videli bomo, da je Codha uspešna v veliki meri, ker gradi na vključevanju članstva (participaciji) in največjem možnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Mi iz Zavoda Tovarna se bomo v predstavitvi osredotočili na dognanja, do katerih smo prišli v prvih šestih mesecih dela na projektu. Veliko je namreč dejstev, ki govorijo v prid stanovanjskim kooperativam v Sloveniji. Po eni strani je zaskrbljujoče dejstvo, da je neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji premalo. Po drugi strani pa je spodbudno, da se odgovorni za stanovanjsko politiko v državi in občinah, s katerimi smo bili v stiku, tega zavedajo. Zato stanovanjske kooperative odobravajo in so jih pripravljeni podpreti. To je razvidno tudi iz predstavljenih smernic novega nacionalnega stanovanjskega programa in nekaterih drugih sistemskih oz. zakonodajnih sprememb, ki so se že zgodile ali pa se jih načrtuje.

Glede zagotavljanja stanovanj se premika tudi v politiki. Spomladi je stranka Zares predstavila predlog Zakona o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države. Temeljni princip, ki predvideva izdajo državnih obveznic kot jamstvo za hipotekarni kredit in ob njihovem unovčenju kot odplačilo glavnice, bi bil lahko zelo uporaben tudi v primeru stanovanjske kooperative v vlogi investitorja. Zato smo na javno tribuno povabili tudi predstavnike predlagateljev zakona.

Najbolj pa nas seveda zanima izmenjava stališč s potencialnimi uporabniki. To je tudi glavni motiv za javno tribuno. Želimo pridobiti čim več povratnih informacij. Kaj si mislijo o stanovanjskih kooperativah tisti, ki še nimajo rešenega stanovanjskega problema oziroma se bodo s tem problemom kmalu soočili? Ta stališča in še več bi radi slišali od udeležencev v dialogu, ki ga želimo vzpostaviti na obeh tribunah. Na naši spletni strani www.stanovanjskekooperative.si smo pripravili tudi vprašalnik o stanovanjskih potrebah posameznikov in vsak izpolnjen, nam bo v veliko pomoč.

Torej, vljudno vabljeni v Novo mesto ali Ljubljano ter na našo spletno stran vsi, ki nimate predsodkov do neprofitnih najemnih stanovanj in bi vam prav prišel sosed, s katerim sta pri gradnji stanovanjskega objekta sodelovala, ki mu ne bi bilo težko popaziti na vašega otroka ter vam ne bi pokvaril tedna, če bi s prišel sposodit sladkor ali vas prosil za pomoč pri sestavljanju novega predalnika, ki je prispel iz Gradca.

Več informacij:

Blaž Habjan, 031 67 19 46; blazhabjan@yahoo.com; www.stanovanjskekooperative.si111017 PR stanovanjske kooperative najava javnih tribun

Stanovanjske kooperative po Evropi

Raziskovalni dokumentacijski sektor v Državnem zboru RS je v juniju 2011 pripravil primerjalni pregled položaja stanovanjskih kooperativ v petih evropskih državah (Češka, Italija, Nemčija, Švedska in Združeno kraljestvo). Pregled generalno potrjuje, da so kooperative močan akter pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj.

Stanovanjske kooperative po Evropi – raziskovalna naloga DZ RS (pdf, 180 KB)

Raziskava med zaključki navaja:

- Stanovanjske zadruge imajo v vseh prikazanih ureditvah dolgo tradicijo, njihov pomen je velik tudi v sedanjem času in so pomemben podporni steber zagotavljanja cenejših stanovanj.

- Obstajajo tudi različne finančne institucije oz. skladi,ki so lahko v lasti stanovanjskih zadrug ali pa popolnoma samostojni.

- Težišče stanovanjske politike se je premaknilo iz spodbujanja gradnje stanovanj k spodbujanju posameznikov oziroma določenih socialnih skupin.

- Stanovanjsko zadružništvo večinoma ni del socialne stanovanjske politike, tako da praviloma ni predmet posebnega spodbujanja s strani države ampak bistveno bolj lokalnih skupnosti.

- Stanovanjske zadruge zagotavljajo ponudbo neprofitnih stanovanj in so v tem smislu v pomoč državi, ki ponekod v ta namen zagotavlja tudi določena finančna sredstva.

- Zadružno lastništvo načeloma zagotavlja cenejša najemniška ali lastniška stanovanja oziroma ugodnejše pogoje najema kreditov, kot veljajo za tržni sektor.

Copyright